Privacyverklaring Mesa Coatings B.V.

Algemene informatie

Mesa Coatings B.V., gevestigd aan de Smaragdweg 60 5527 LB te Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Mesa Coatings B.V. verzamelt, alsook over de wijze waarop Mesa Coatings B.V. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookieverklaring van Mesa Coatings B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u onze website slechts voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u ons niet van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt, want deze zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en beveiliging daarvan te garanderen. Mesa Coatings B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Naam
– Voornaam
– Bedrijfsadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer (vast/gsm)
– Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar
niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer
u toegang verkreeg tot de Website)

Mesa Coatings B.V. verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Mesa Coatings B.V.. Zo zal Mesa Coatings B.V., bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Mesa Coatings B.V. toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Uw gegevens van een particuliere aanvraag worden verzameld en verwerkt door (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mesa-coatings.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mesa Coatings B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Mesa Coatings B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mesa Coatings B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Mesa Coatings B.V. uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mesa Coatings B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Mesa Coatings B.V. gebruikt functionele/prestatie cookies, analytische cookies en cookies waarbij toestemming vereist is bv. marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mesa Coatings B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Beheer van cookies

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. Het gebruik van cookies kunt u weigeren of blokkeren wanneer u de instellingen van uw browser wijzigt. Afhankelijk van uw browser kunnen verschillende cookies gedeactiveerd worden. Gelieve de “Helpfunctie“ van uw browser te raadplegen.

Contact via de website of email

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of een contactformulier op onze website, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan weer nadat de opslag niet langer nodig is (gewoonlijk na een jaar) of beperken het verwerken ingeval wettelijke bewaarplichten of verjaringstermijnen in acht moeten worden genomen. We dragen de verzamelde gegevens over voor verwerking naar de relevante interne afdelingen of naar externe dienstverleners, opdrachtnemers (bijv. hosting) overeenkomstig de beoogde doelen (voor het leggen van contacten en klantenservice).

Google Analytics

De webpagina’s van Mesa Coatings B.V. gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van onze webpagina’s maken en een doelgerichte reclame weergave door zogenaamde retargeting / remarketing mogelijk maken. De informatie die door de cookie over uw gebruik van de webpagina’s van Mesa Coatings B.V. wordt verzameld, wordt doorgaans naar een server van Google in de VSA overgedragen en daar opgeslagen. Wij delen u graag mee dat Google Analytics op onze webpagina’s met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid om zo een anonieme verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Wegens de activering van het anonimiseren van IP-adressen op onze webpagina’s wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres door Google aan een server in de VSA worden overgedragen en daar verkort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze webpagina’s te analyseren, om rapporten over uw activiteit op onze webpagina’s samen te stellen en om andere diensten verbonden aan het website- en internetgebruik voor ons te verstrekken. Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd bij andere gegevens van Google. U kunt het bewaren van de cookies via de gepaste instellingen van uw browser verhinderen (zie hierboven). U kunt bovendien de informatie die door de cookie wordt geregistreerd over uw gebruik van onze webpagina’s (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van de gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Google tag manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website-tags via een interface worden beheerd. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geen persoonsgegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen als dat nodig is. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is geïmplementeerd, blijft deze geldig voor alle tracking tags als ze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Google adwords

We maken gebruik van de diensten van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords Display campagnes) op externe websites. Door middel van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen we onze website interessanter voor u maken en de reclamekosten op een billijke wijze berekenen.

De reclamematerialen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Servers’ geleverd. Voor dit doel gebruiken we ‘ad server cookies’, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het invoegen van advertenties of clicks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website via een Google-ad bezoekt, slaat Google Adwords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (van belang voor postviewconversies) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) worden gewoonlijk als analysewaarden opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van een klant van Adwords bezoekt en de op zijn apparaat opgeslagen cookie niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar zijn pagina is doorverwezen. Elke klant van Adwords krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet via websites van klanten van Adwords worden getraceerd. We verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens bij de bovengenoemde reclameacties. We ontvangen slechts statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclameacties succesvol zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen we op basis van deze informatie gebruikers niet identificeren.

Vanwege de gebruikte marketinginstrumenten creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit instrument door Google worden gegenereerd en informeren u dan ook naar ons beste weten: Door de integratie van AdWords-conversie ontvangt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze Internet-aanwezigheid heeft opgeroepen of dat u klikte op een aankondiging van ons. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd of ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u aan dit traceringsproces deelneemt:

a) door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; met name door het uitschakelen van cookies van derden, zult u geen advertenties van andere aanbieders ontvangen;

b) door het deactiveren van cookies voor het bijhouden van conversies, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein www.googleadservices.com https://www.google.de/settings/ads waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deelnemen aan de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’ via de link http://www.aboutads.info/choices waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door Firefox, Internet Explorer of Google Chrome in uw browsers permanent te deactiveren via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin

e) door uw cookievoorkeuren overeenkomstig in te stellen (klik hier). Hierbij moet worden aangetekend dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. U vindt daar tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsopties om uw privacy te beschermen:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google is aangesloten bij het EU-VS- Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework Meer informatie vindt u verder op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org

Gebruikte Cookies: Marketingcookies. Cookie levensduur: tot 1 maand (dit geldt enkel voor cookies die door deze website zijn geplaatst)

Retargeting / Remarketing

Deze website gebruikt retargeting-technologieën, die door andere aanbieders (bv. remarketing via het Google Display Network) worden beheerd. Door retargeting kan op de websites van onze partners elke gebruiker doelgericht met advertenties worden aangesproken, die reeds interesse hebben getoond in onze merken en producten. Uit onderzoek weten we dat het invoegen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties interessanter is voor de gebruiker dan advertenties die geen betrekking hebben op persoonlijke belangen. Het invoegen van advertenties gebeurt bij retargeting op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het voormalig gedrag van de gebruiker. Natuurlijk zullen hierbij ook geen persoonsgegevens worden bewaard en natuurlijk worden bij de toepassing van de retargeting-technologie de geldende wettelijke privacy bepalingen in acht genomen. Als u met deze vorm van adverteren niet akkoord gaat, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies deactiveren en/of bestaande cookies verwijderen. Ander gebruik of doorgave aan derden gebeurt niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mesa Coatings B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mesa-coatings.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mesa Coatings B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mesa Coatings B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@mesa-coatings.eu.

Vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Mesa Coatings B.V.
Smaragdweg 60 5527 LB Hapert
+31(0)85 40 18 271
info@mesa-coatings.eu