Wereld populatie dag en Mesa Coatings

Mesa Coatings viert de Internationale Dag van de Bevolking

Vandaag, 11 juli 2019, is de Internationale Dag van de Bevolking. In 1989 alweer roept het VN programma voor ontwikkelingshulp (UNDP) deze gedenkdag in het leven uit bezorgdheid voor de stijgende wereldbevolking. Mesa Coatings draagt graag een steentje bij aan de oplossingen voor dit wereldprobleem, in theorie én praktijk.

Waarom een Internationale Dag van de Bevolking?

De Internationale Dag van de Bevolking (ook wel Wereldpopulatie Dag) ontstaat op 11 juli 1989, als antwoord op de Dag van 5 Miljard, 2 jaar eerder, op 11 juli 1987. Op die datum omvat de wereldbevolking even exact 5 miljard mensen. Met de Wereldpopulatie Dag wordt (politieke) aandacht gevraagd voor de problemen die die gestage bevolkingsgroei met zich meebrengt. Anno 2019 zijn er al ruim 7 miljard aardbewoners en verwacht wordt dat tegen 2055 de kaap van 10 miljard wordt gerond. Hoewel de snelheid van de wereld bevolkingsgroei afneemt sinds de jaren 1980, blijven er jaarlijks nog altijd zo’n 83 miljard mensen bijkomen, een groeipercentage van 1,1%.

11 juli 2019

Zo snel de bevolking stijgt, zo traag reageert de politiek. Dit jaar herdenkt de Wereldpopulatie Dag daarom specifiek de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling uit 1994, precies 25 jaar geleden. Tijdens deze conferentie erkenden 179 regeringen een aantal fundamentele waarden voor duurzame ontwikkeling. Vijfentwintig jaar later blijkt de theorie echter ver van de praktijk te staan. In november zal UNFPA, het VN populatie fonds, zelfs een nieuwe conferentie beleggen om de ontbrekende maatregelen van 1994 alsnog te trachten versnellen. Vandaag roepen aanhangers daarom wereldwijd leiders, beleidsmakers, instellingen op om de strijd mee te voeren. De 2 voornaamste aandachtspunten zijn reproductieve gezondheid en gelijke rechten.

Mesa Coatings helpt

Mesa Coatings kan zich uitstekend vinden in deze oproep en sluit zich er graag bij aan. Sterker nog: dag in dag uit dragen wij ons steentje bij aan het verbeteren van de voornaamste aandachtspunten van de aankomende november conferentie. Met onze coatings helpen we bouwen aan een gezonder leefmilieu, terwijl ons personeelsbeleid inderdaad iedereen een eerlijke kans geeft. Iedereen kan bij ons namelijk vloeren komen leggen, ongeacht opleiding, afkomst of gender. We waken over deze fundamentele gelijkheid met grondige aandacht voor de opleiding en het algemeen welzijn van onze mensen.

En van u. Want elke dag opnieuw trekken wij erop uit om met onze Mesa Coatings een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere gezondheid en een beter leefmilieu voor mens én dier. Onze hygiënische coatings van Mesa HyCo dijken betonrot in teeltruimten in en houden zo dierziekten onder controle, verlagen het antibioticagebruik en zorgen ervoor dat meer mensen toegang krijgen tot duurzaam gekweekt vlees. Want gelijkheid en gezondheid zijn basisrechten. Voor iedereen. Daarom wensen wij ook u een inspirerende dag toe.

Geïnteresseerd in een hygiënische coating voor uw bedrijf?

Neem dan contact op met ons!

Troffelvloer van Mesa Coating