Wettelijke eisen voor pompeilanden en wasboxen

Er gelden wettelijke eisen voor pompeilanden en wasboxen. Bij een tankstation is er tegenwoordig vaak een wasbox aanwezig naast het pompeiland. Olie, water en chemicaliën vormen daarbij een bedreiging voor de ondergrond. Daarom gelden er onder meer strenge eisen voor vloeren. Een belangrijke eis voor vloeren is bijvoorbeeld dat deze vloeistofdicht zijn. Bovendien moeten de vloeren bescherming bieden tegen chemicaliën en olie om schade aan het milieu te voorkomen. Naast de wettelijke milieueisen is het belangrijk dat de vloer veilig in gebruik is. Ook dat is als eis mee te nemen bij de keuze voor een vloer voor pompeilanden en wasboxen.

Wettelijke eisen van pompeilanden

Een pompeiland moet volgens het Besluit tankstations milieubeheer aan bepaalde voorschriften voldoen om functioneel te zijn. Daarbij zijn zowel de milieuaspecten van belang als de veiligheidsaspecten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het tankstation deel uit te laten maken van bepaalde inrichting waar andere werkzaamheden zijn dan het aanbieden van motorbrandstoffen, wassen van voertuigen of serviceverlening aan het wegverkeer. Bovendien is er een eis voor ondergrondse bewaring van benzine olie in tanks van staal of kunststof.

Daarnaast moet de afstand van het pompeiland tot onder meer woningen minimaal twintig meter zijn. Verder mag het tankstation zich niet in een stiltegebied bevinden. Een ander voorschrift is dat de bestrating in het pompstation niet mag verzakken. Bovendien is vloeistofdichte verharding vereist. Als er olie lekt in de ondergrond is dat namelijk belastend voor het milieu. Bovendien levert olie bij een pompstation op een vloer die niet antislip is uitgevoerd gevaarlijke situaties op door de gladheid.

Benzine pomp
Benzine station
wasboxen

Wettelijke eisen van wasboxen

Er gelden voor de exploitatie van wasboxen eveneens wettelijke eisen. De Wet Milieubeheer is eveneens van toepassing op autowasstraten. De eisen komen voort uit het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Autowassen is doorgaans een milieubelastende activiteit als er geen maatregelen genomen zijn. Een voorschrift is bijvoorbeeld dat bedrijfsafvalwater niet terechtkomt in het openbaar riool. Dit voorschrift is van toepassing als het bedrijfsafvalwater meer minerale olie bevat dan 20 mg/l.

Er is sprake van een ruimere eis als er bij de wasbox een olieafscheider of slibvangput aanwezig is, namelijk 200 mg/l. Deze ruimere eis is eveneens van toepassing als er uitsluitend sprake is van het wassen van de carrosserie van motorvoertuigen. Een andere strikte eis voor wasboxen is de toepassing van een vloeistofdichte vloer of voorziening. Het gaat hier om de ruimte waar het wassen van de motorvoertuigen plaatsvindt. Deze regel zorgt ervoor dat de ondergrond tegen milieubelastende praktijken beschermd is.

Mesa Coatings

Mesa Coatings levert en plaatst vloersystemen die voldoende aan de wettelijke eisen en voorschriften voor tankstations en de carwash branche. Wij hebben voor elk pompeiland en voor iedere wasstraat de perfecte vloeroplossing beschikbaar. Onze vloersystemen voor tankstations en de carwash branche voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beschikken over multifunctionele kenmerken. De vloersystemen zijn vloeistofdicht en tegen chemicaliën bestand, zodat aan de milieuvereisten tegemoet te komen is.

Bovendien zijn onze vloeren antislip om uitglijden op een vloer met olie te voorkomen. Verder is er het voordeel dat onze vloeren voor wasboxen en tankstations gemakkelijk te reinigen zijn. Mesa Coatings raadt het Mesa Fast vloersysteem aan voor plaatsing in pompeilanden en wasboxen. Het Mesa Fast vloersysteem is in meerdere kleuren leverbaar. Wilt u voorbeelden zien van eerder geplaatste vloeren van Mesa Coatings? In onze app staan al veel voorbeelden van pompeilanden en wasboxen waar wij een vloer hebben geplaatst.